Ans IF

08
feb

stiftet: 2006

Historie:
Ans IF blev dannet på et møde 27. februar 2006.

Det var de 3 eksisterende klubber, Ans Badminton Klub, Ans Gymnastikforening og Grønbæk KFUM’s Idrætsforening, der dannede den nye forening. Allerede i 2005 gik de 3 foreninger sammen om at lave et fælles motionscenter, da muligheden for lokaler i det nybyggede Ans Idræts- & KulturCenter (AIKC), blev en realitet.

I dag har Ans IF 11 sportsudvalg (Badminton, Fodbold, Gymnastik, Håndbold, Motion, Svømning, Tennis, Skater, Søsport, Præmiewhist og Dagidræt) som hver især varetager sine interesser. Opbygninger gør det muligt at starte nye idrætsgrene op uden først at skulle danne en bestyrelse, lave vedtægter mv. I Ans IF er der ca. 1100 aktivitetsmedlemmer fordelt på de 11 sportsgrene.

Ans IF deltager også i mange sociale arrangementer i Ans. Kongensbro Rally, Tange Sø Løbet, Pramdragerfesten, Oktober festen og Tange Sø Folk Festival.
Til at varetage foreningens opgaver er der ca. 60 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Dertil kommer en ca. 200 frivillige trænere og ledere. Ud over disse trækkes der på et utal af frivillige hjælpere til enkeltstående opgaver i forbindelse med de sociale arrangementer.

www.ansif.dk