Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening

08
feb

Formand: Paw Nielsen, Shell

Ans Handelsstandsforening blev stiftet i år 1998 og skiftede navn til Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening år 2007. Foreningen startede op med 54 medlemmer / lokale virksomheder, og der blev valgt en bestyrelsen bestående af 3 medlemmer. De første bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt var Kjeld Aagaard Kjærulff (formand) repræsenteret ved dengang Ans Døgnkiosk i dag Super Spar, Rita Frost (kasserer) repræsenteret ved dengang Ans El-forretning i dag El-Salg, samt Claus Mortensen (bestyrelsesmedlem) repræsenteret ved Clausians.

Ans Handelsstandsforening har til formål:

• fremme og udvikle detailhandelen og virksomhederne i lokalsamfundet.
• at oplyse om detailhandelens og virksomhedernes betydning i
• at medvirke til at bevare arbejdspladser i lokalsamfundet.
• at motivere lokalbefolkningen til at handle lokalt.
• at repræsentere den samlede detailhandel og virksomheder overfor kommunen.
• at koordinere fælles markedsføring.

Årlige arrangementer:
Ans Erhvervs- og Handelsstandsforening holder ”Open by Night” i byen i august måned, samt juletræstænding den 1. lørdag i advent. Det sidste arrangement i samarbejde med Ans Borgerforening.